ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศ
เรื่อง การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำคลองบางโปรง

เทศบาลเมืองแสนสุขขอความอนุเคราะห์สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จันทบุรี กรมเจ้าท่า เพื่อดำเนินการขุดลอกชายฝั่งทะเลบริเวณคลองบางโปรงส่วนปลาย

โดยมีกำหนดการดำเนินโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำคลองบางโปรง ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 27 พฤษภาคม 2563 (รวมระยะเวลา 115 วัน)

พื้นที่ดำเนินการ บริเวณสะพานข้ามคลองบางโปรง ถนนบางแสน - อ่างศิลา (กม.-1+500 ถึง 0+000) รวมระยะทาง 1,500 เมตร

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากน้ำท่วมขังให้แก่ประชาชนในพื้นที่

เอกสารแนบ :
Download this file (ขุดลอกคลองบางโปรง.pdf)ประกาศเทศบาลฯ[ ]1186 kB