ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

การปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2563

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

เวลา

 

งานรักษาความสะอาด

 

 

หาดวอนนภา,แนวเขื่อนหินของผู้ประกอบการสามล้อพ่วงข้าง

3, 10, 17, 24 และ 31 มกราคม 2563

09.30 น.

จุดชมวิวเขาสามมุข

3, 10, 17, 24 และ 31 มกราคม 2563

13.30 น.

                    ในเดือนมกราคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดวัน และเวลาเพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ดังนี้

หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3819 - 3512 - 4