ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดวัน/เวลาเพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในเดือนมกราคม 2563 ดังนี้

??ล้างทำความสะอาดหาดวอนนภาและแนวเขื่อนหินของผู้ประกอบการสามล้อพ่วงข้าง ในวันที่ 3, 10, 17, 24 และ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

?? ล้างทำความสะอาดจุดชมวิวเขาสามมุข ในวันที่ 3, 10, 17, 24 และ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

☎️ท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3819 - 3512 - 4