ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          หอการค้าจังหวัดชลบุรีขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบะนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้า สถานประกอบการ ยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในด้านการบริหารจัดการธุรกิจก่อให้เกิดรายได้ในท้องถิ่น

          จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.  ณ ตลาดปาร์คอิน