ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง  เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรกำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่  12 - 20 ธันวาคม 2562  ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาลชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (โปรดแต่งกายสุภาพ)

เทศบาลเมืองแสนสุข  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 10 มกราคม  2563 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  และทาง www.saensukcity.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  038-193500 - 2  ต่อ 320

วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก วันที่  14 มกราคม 2563  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 16.30 น.  ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่  28  มกราคม 2563 

หากมีข้อสงสัย   สอบถามรายละเอียดได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  038-193500 - 2  ต่อ 320 งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองแสนสุข


(เอกสารตามไฟล์แนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (09122562.pdf)เอกสาร[1]5753 kB