ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเช่าวัตถุมงคลรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย เพื่อสมทบในพิธีทอดผ้าป่า 100 ปี โรงพยาบาลชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี

          ผู้มีจิตศรัทธาท่านใด มีความประสงค์เช่าวัตถุมงคล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องชลธาร ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โทร 038-931-059 ในวันและเวลาราชการ