ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

                    ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 กำหนดรับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข