ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุขขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข เข้าร่วมโครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ และรับการตรวจสุขภาพ ฟรี!! ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี