ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุขกำหนดจัดงานแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ บางแสนกรังปรีซ์ ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 (ตารางการแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)