ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแสนสุขคัพ ประจำปี 2562  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย และยังเป็นการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลให้กับเยาวชนที่สนใจ โดยจะมีการแข่งขันในวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอปิดให้บริการสนามกีฬาในร่ม ในระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฏาคม 2562 เป็นเวลา 5 วัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้