ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ขอเชิญศัษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาและผู้ที่เคยกู้ยืม กยศ. ร่วมชำระเงินกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งโอกาสทางการศึกษาต่อสู่รุ่นน้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th

โทร 0-2208-8699, 0-2016-4888