ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียน  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์    038-193-585