ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุข  ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างฯ  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแสนสุข

บัดนี้การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

เอกสารแนบ :
Download this file (20181211021859.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแสนสุข]260 kB