ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

          1.ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เปิดจำหน่ายในสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561

          2.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2562

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102255 และ 038-102251 หรือติดตามรายละเอียดผ่ายทางเว็บไซต์ www.st.buu.ac.th