ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข จะทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์เดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 89 รายการ ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

ณ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทรัพย์หลุดจำนำเข้าร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำได้ในวันและเวลาดังกล่าว และเจ้าของทรัพย์หลุดจำนำที่มีความประสงค์จะซื้อทรัพย์คืนให้มาติดต่อที่สถานธนานุบาล

ในเวลาราชการก่อนวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ