ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ จึงขอเชิญชวนสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาและร่วมติดดอกแก้วกัลยาระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-2841