ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรระยะสั้น โดยวิธีเรียนทางไกล จำนวน 6 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3. หลักสูตรการจัดนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
  4. หลักสูตรเซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ
  5. หลักสูตรการถ่ายภาพขายไมโครสต็อก ( ขายภาพออนไลน์ )
  6. หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ ( โต พรหมรังสี )

โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dei.ac.th และ Facebook : การศึกษาต่อเนื่องสถาบันการศึกษาทางไกล หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-381-6651