ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมริ้วขบวนยาตราทัพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. กองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึงชายหาดบางแสน ตรงข้ามโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ เพื่อเคลื่อนขบวนไปยังวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) และ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ขบวนรถอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคลื่อนมายังชายหาดบางแสน ตรงข้ามโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว