ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ภายใต้หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3153 หรือ www.ksp.or.th