ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ :
Download this file (20181012034711.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข [ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินรายใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงไป ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562]86 kB