ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงข้อความในประกาศโดยให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารประกอบการรับสมัครในทุกกรณี โดยผู้สมัครต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการรับสมัคร สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐสามารถยื่นแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-277-217