เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2561" เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจทักษะในการการพัฒนาศักยภาพในด้านแนวคิด ให้กับคณะกรรมการชุมชนให้มีความรอบรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561