เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
04b8fdaa2573ab8f6322746e84f9a0f6.jpg
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4 5

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมืออัคคีภัยอย่างมีสติและทันท่วงทีให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการฝึกอาชีพ" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อเป้นการฝึกอาชีพเพิ่มช่องทางการายได้ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีหลักสูตรดังนี้ 1.การทำช่อสตรอเบอรี่ห้อยกระเป๋า 2.การทำวุ้นน้ำสมุนไพร 3.การทำตุ๊กตาการบูรจากถุงเท้า 4.การทำพวงกุญแจหนัง 5.การทำดอกไม้จากเทียนหอม 6.การสานผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเส้นพลาสติก ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "ประชาคมเมือง" เมื่อวันที่ 20 มิถนายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้แทนประชาคม ผู้นำชุมชนต่างๆและประชาชนในเขต เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการพัฒนา สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเพื่อร่วมกันทำงานกับทางเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเมืองบางแสนให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป ประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชาคมเมือง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก" เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชนต่างๆและประชาชนในเขต เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกิจกรรม แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก ณ ตลาดนัดหาดวอน เพื่อให้ความมรู้แก่นักเรียนในเขตทม.แสนสุข ผู้ประกอบการ ชุมชน ประชาชนสามารถป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และลดจำนวน ลูกน้ำยุงลาย โดยในวันนี้มีกิจกรรม การแสดงเกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออก, มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคร้าย จากรพ.ม.บูรพา อสม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา,รร.แสนสุข ซึ่งวันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณดิลก กลิ่นบัวแก้ว นักวิชาการชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังมีซุ้มกิจกรรมที่ให้ความรู้ วิธีป้องกันไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งยุงลาย จำนวน 7 ซุ้มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น -ซุ้มไข้เลือดออก จากรพ.ม.บูรพา -ซุ้มวงจรชีวิตยุงลาย จากสนง.ป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี -วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา -การสำรวจลูกน้ำยุงลาย ในบ้าน วัด โรงเรียน จากสนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี -สมุนไพรไล่ยุง การใช้ปี๊บและน้ำยากำจัดยุง จากรพ.สต.แสนสุข และอสม. -ปลอดขยะ ปลอดยุง จากงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.แสนสุข -No Foam No Dangue Fever จากฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.แสนสุข ปิดท้ายด้วยการแสดงโฟล์คซอง จากน้อง ๆ คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา

เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข ปสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยสามัญที่2 ประจำปี2559" เมื่อวันที่30พฤษภาคม2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่2 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่2 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่2 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่2 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่2 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่2 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมติดตามประเมินผลแผน" เมื่อวันที่ 13 มีนาคม2559 เวลา10.00น. โดยมีนายวิโรจน์ ปลุกใจ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมด้วยคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นการติดตามและกำหนดกรอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาที่ทางเทศบาลฯได้วางไว้เป็นที่เรียบร้อยและสมบรูณ์ที่สุด

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมติดตามและประเมินผลแผน เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมติดตามและประเมินผลแผน เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมติดตามและประเมินผลแผน เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมติดตามและประเมินผลแผน เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมติดตามและประเมินผลแผน เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมติดตามและประเมินผลแผน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก" เมื่อวันที่ 13 มีนาคม2559 เวลา09.00น. โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเป็นการแนะนำและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่จะเปิดภาคเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเทศบาล3Rs"เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการ ประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข ในครั้งนี้มีการอบรมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน ข้าราขการ ในการลดปริมาณขยะภายในเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข 3Rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3Rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3Rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3Rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3Rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3Rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3Rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3Rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3Rs

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "รักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัย" เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งบริการตรวจตรวจคัดกรองตาต้อกระจกได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และการตรวจวัดการได้ยิน ได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลชลบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข รักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัย เทศบาลเมืองแสนสุข รักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัย เทศบาลเมืองแสนสุข รักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัย เทศบาลเมืองแสนสุข รักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัย เทศบาลเมืองแสนสุข รักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัย เทศบาลเมืองแสนสุข รักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัย เทศบาลเมืองแสนสุข รักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัย เทศบาลเมืองแสนสุข รักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัย เทศบาลเมืองแสนสุข รักษ์ดวงตาคืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัย

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "The Japan International Cooperation Agency" เมื่อวันที่ 22-25 เมษายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะทีมวิจัยทางประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชนต่างๆและประชาชนในเขต เทศบาลเมืองแสนสุข ในการประชุมสัมนาและลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงวัยโดยชุมชนแบบองค์รวม (Community Based Comprehensive Elderly Care Project in Chonburi Province, Thailand) โดยโครงการนี้จะเป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการดูปลสังคมผู้สูงวัยต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica เทศบาลเมืองแสนสุข jica