เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
04b8fdaa2573ab8f6322746e84f9a0f6.jpg
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4 5

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม"แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฎิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งโครงการฯ ในวันนี้ เป็นการตรวจสุขภาพให้กับผู้ที่อยู่รอบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฎิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฎิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฎิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฎิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฎิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "พัฒนาศักยภาพสตรี" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งโครงการฯ ในวันนี้ ได้จัดการบรรยายโดย อ.สุนทร พุ่มสวย ผอ.สถาบันบูรพาพัฒนาบุคคล ในหัวข้อ "บ้านนี้มีรัก" และมีการสาธิตอาชีพ "วิธีการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน" เพื่อการส่งเสริมอาชีพ โดยอ.สุพรรณ์ จันทร์สมุทร์ จากศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ชลบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาศักยภาพสตรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "ประชุมผู้สูงอายุ" เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ จัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก เพื่อชี้แจงรายรับ-รายจ่าย ของทางชมรม และร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุให้มีสุขภาพสมบูรณ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "'งานแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการแสนสุข สมาร์ท ซิตี้ ระยะที่หนึ่ง" เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อผลักดันให้เมืองแสนสุขเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทย ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen smart city เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen smart city เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen smart city เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen smart city เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen smart city

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "ประเพณีแห่เทียนพรรษา" เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นำโดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชาชน และนักเรียน เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริิมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ ร่วมกันจัดขบวนแห่อย่างสวยงามตระการตา ณ วัดแจ้งเจริญดอน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี สำหรับวันเข้าพรรษา ในปีนี้ตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง

เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข แห่เทียนพรรษา

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการอบรมทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และศึกษาดูงานศูนย์ผู้สูงอายุ" เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อสรุปทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนฯ (ปี 2556-2559) นอกจากนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และระดมความคิดจากคณะกรรมการกองทุนฯ ตัวแทนภาคประชาชน ให้เข้าใจเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนฯ ใหม่ (ปี2560-2563) ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และศึกษาดูงานศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และศึกษาดูงานศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และศึกษาดูงานศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และศึกษาดูงานศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และศึกษาดูงานศูนย์ผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการตลาดนัด น่าซื้อ" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีนายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดนัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาล และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงตลาดนัด ให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ เป็น "ตลาดนัด น่าซื้อ" โดยวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) มาร่วมให้ความรู้อีกด้วย ณ ตลาดนัดหาดวอน

เทศบาลเมืองแสนสุข ตลาดนัด น่าซื้อ เทศบาลเมืองแสนสุข ตลาดนัด น่าซื้อ เทศบาลเมืองแสนสุข ตลาดนัด น่าซื้อ เทศบาลเมืองแสนสุข ตลาดนัด น่าซื้อ เทศบาลเมืองแสนสุข ตลาดนัด น่าซื้อ เทศบาลเมืองแสนสุข ตลาดนัด น่าซื้อ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมืออัคคีภัยอย่างมีสติและทันท่วงทีให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการฝึกอาชีพ" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อเป้นการฝึกอาชีพเพิ่มช่องทางการายได้ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีหลักสูตรดังนี้ 1.การทำช่อสตรอเบอรี่ห้อยกระเป๋า 2.การทำวุ้นน้ำสมุนไพร 3.การทำตุ๊กตาการบูรจากถุงเท้า 4.การทำพวงกุญแจหนัง 5.การทำดอกไม้จากเทียนหอม 6.การสานผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเส้นพลาสติก ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59 เทศบาลเมืองแสนสุข ฝึกอาชีพ59