เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
04b8fdaa2573ab8f6322746e84f9a0f6.jpg
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4 5

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "sansukcup59" เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชนต่างๆและประชาชนในเขต เทศบาลเมืองแสนสุข เข้าร่วมพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข saensukcup59 เทศบาลเมืองแสนสุข saensukcup59 เทศบาลเมืองแสนสุข saensukcup59 เทศบาลเมืองแสนสุข saensukcup59 เทศบาลเมืองแสนสุข saensukcup59 เทศบาลเมืองแสนสุข saensukcup59 เทศบาลเมืองแสนสุข saensukcup59 เทศบาลเมืองแสนสุข saensukcup59 เทศบาลเมืองแสนสุข saensukcup59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการตรวจสุขาภิบาลอาหาร ปี2559" เมื่อวันที่ 31 มีนาคม2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ พ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมเข้ารับกาอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มาให้ความรู้เรื่องของสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร/แผงลอยอาหาร รวมทั้งเรื่องของสารปนเปื้อนในอาหาร ปิดท้ายด้วยการสาธิตการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI2) ที่ปนเปื้อนในภาชนะสัมผัสอาหาร โดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากสีม่วงเป็นสีอื่นเช่น สีม่วงปนเหลือง สีเหลือง ใช้ตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ตรวจสุขาภิบาลอาหาร2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ตรวจสุขาภิบาลอาหาร2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ตรวจสุขาภิบาลอาหาร2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ตรวจสุขาภิบาลอาหาร2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ตรวจสุขาภิบาลอาหาร2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ตรวจสุขาภิบาลอาหาร2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ตรวจสุขาภิบาลอาหาร2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ตรวจสุขาภิบาลอาหาร2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ตรวจสุขาภิบาลอาหาร2559

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม2559 โดยมีนายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชนต่างๆและประชาชนในเขต เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุม ณ อาคารสาธารณสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2559 โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้มเป็นธานเดโครงการ และผู้สูงอายุในเขตฯเทศบาลเมืองแสนสุข ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "การประชุมร่างแผนพัฒนา3ปี" เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2559 นำโดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม(ประธาน) พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนา ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่างแผนพัฒนา3ปี เทศบาลเมืองแสนสุข ร่างแผนพัฒนา3ปี เทศบาลเมืองแสนสุข ร่างแผนพัฒนา3ปี เทศบาลเมืองแสนสุข ร่างแผนพัฒนา3ปี เทศบาลเมืองแสนสุข ร่างแผนพัฒนา3ปี เทศบาลเมืองแสนสุข ร่างแผนพัฒนา3ปี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "การแข่งขันไตรกีฬา Bangsaen Triathlon" เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม พร้อมด้วยประชาชนและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง ณ ชาดหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยสามัญที่1 ประจำปี2559" เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่1 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่1 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่1 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่1 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่1 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่1 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน" เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ชุมชน ให้ชุมชนสามารถค้นหา และสร้างอัตลักษณ์วิถีไทยเพื่อการท่องเที่ยวของตนเอง และสามารถบูรณาการอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทยไปสู่เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตั้งแต่ปี 2558 รัฐบาลได้ประกาศให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการมุ่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยววิถีไทย หรือ Discover Thainess โดยมีจุดขายคือ วิถีชีวิต (Way of Life) โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม, ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, คุณกัลยกร เด็ดขาด ตัวแทนจากสวนนงนุชพัทยา และ นายชาตรี ก่อเกิ้อ ผู้ใหญ่บ้านจำรุง จ.ระยอง เข้าร่วมการเสวนาการท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศพิธีปิด "โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)" เมื่อวันที่29มกราคม2559 โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วยนายกิตติไชย คุณปลื้มและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข ผลการแข่งขันดังนี้ -รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ทีมชนะเลิศ ได้แก่ รร.วัดใหม่เกตุงาม ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ รร.วัดตาลล้อม -รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทีมชนะเลิศ ได้แก่ รร.วัดตโปธาราม ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ รร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ และยังต่อด้วยรายการคลินิกสอนทักษะฟุตบอล โดยเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับสโมสรโกยางจากประเทศเกาหลี ได้เปิดคลินิกฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชน อีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/2559" เมื่อวันที่20มกราคม2559 โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขทั้ง3 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้นำชุมชนต่างๆในเขตฯเทศบาลเมืองแสนสุข ประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/2559 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/2559 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/2559 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/2559 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/2559 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2/2559