เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการหน้าบ้านน่ามอง" เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีมอบป้ายประกาศเกียรติคุณให้กับครัวเรือนที่ผ่านการประเมินหน้าบ้าน...น่ามอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ณ บริเวณฝั่งตรงข้ามที่ทำการกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านเหมือง กิจกรรมหน้าบ้าน..น่ามอง จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ในบทบาทหน้าที่่ของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจัดการขยะ ส่งผลสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้าน และภายในชุมชนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

เทศบาลเมืองแสนสุข หน้าบ้านน่ามอง เทศบาลเมืองแสนสุข หน้าบ้านน่ามอง เทศบาลเมืองแสนสุข หน้าบ้านน่ามอง เทศบาลเมืองแสนสุข หน้าบ้านน่ามอง เทศบาลเมืองแสนสุข หน้าบ้านน่ามอง เทศบาลเมืองแสนสุข หน้าบ้านน่ามอง เทศบาลเมืองแสนสุข หน้าบ้านน่ามอง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"พีธีปิดโครงการฝึกทักษะฟุตบอล" เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 โดยมีนายกิตติไชต คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกทักษะฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองแสนสุข โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอลของเยาวชนในท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานการเล่นฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้น ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ มีความอดทน มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี ระหว่างการฝึกอบรมได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย พร้อมวิทยากรผู้ฝึกสอน อีก4 ท่าน จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งโครงการฯ มีสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เข้าร่วม จำนวน 84 คน

เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดฝึกทักษะฟุตบอล เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดฝึกทักษะฟุตบอล เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดฝึกทักษะฟุตบอล เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดฝึกทักษะฟุตบอล เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดฝึกทักษะฟุตบอล เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดฝึกทักษะฟุตบอล

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล แสนสุขคัพ ประจำปี 2559" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ณ อาคารกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล แสนสุขคัพ ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล แสนสุขคัพ ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล แสนสุขคัพ ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล แสนสุขคัพ ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล แสนสุขคัพ ประจำปี 2559

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยสามัญที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2559" เมื่อวันที่22สิงหาคม2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายพรมมาศ ยิ้มละมัย ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย การอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายฯ จำนวน 11 ญัติติ นอกจากนี้ได้แจ้งการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนยนแปลง ฉบับที่ 1 และแจ้งการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒฬฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) แก้ไขฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "การเปิดศูนย์ทันตกรรม" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นผู้นำการเข้าเยี่ยมชม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผศ. นพ. พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา, นพ.สุริยา โปร่งน้ำใจ. ผอ.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะทำงาน ในการให้บริการทันตกรรม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 2

เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดศูนย์ทันตกรรม เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดศูนย์ทันตกรรม เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดศูนย์ทันตกรรม เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดศูนย์ทันตกรรม เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดศูนย์ทันตกรรม

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยสามัญที่3ครั้งที่1 ประจำปี2559" เมื่อวันที่15สิงหาคม2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่1 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่1

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการพัฒนาคลองบางโปรง" เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในโครงการพัฒนาคลองบางโปรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ เป็นการปรับภูมิทัศน์ และลอกคลองที่ตื้นเขินเพื่อช่วยในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข พัฒนาคลองบางโปรง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข"ครั้งที่5" เมื่อวันที่9สิงหาคม2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการแผนพัฒนาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ ครั้งที่5 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ ครั้งที่5 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ ครั้งที่5 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ ครั้งที่5 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ ครั้งที่5

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "เดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ" เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ชุมชน คณะดุริยางค์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ได้ร่วมเดินขบวนและแจกเอกสารคู่มือการออกเสียงประชามติ เพื่อเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน

เทศบาลเมืองแสนสุข เดินรณรงค์ประชามติ เทศบาลเมืองแสนสุข เดินรณรงค์ประชามติ เทศบาลเมืองแสนสุข เดินรณรงค์ประชามติ เทศบาลเมืองแสนสุข เดินรณรงค์ประชามติ เทศบาลเมืองแสนสุข เดินรณรงค์ประชามติ เทศบาลเมืองแสนสุข เดินรณรงค์ประชามติ เทศบาลเมืองแสนสุข เดินรณรงค์ประชามติ เทศบาลเมืองแสนสุข เดินรณรงค์ประชามติ เทศบาลเมืองแสนสุข เดินรณรงค์ประชามติ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม"แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองแสนสุข แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ระดับท้องถิ่น