เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2559 เวลา 15.30 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่8 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่8 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่8 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่8 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่8

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่4 2559" เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาหรือสิ่งที่ทางประชาชนต้องการ ในการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี ประจำปี2561-2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยสามัญที่4 ประจำปี2559" เมื่อวันที่7พฤสจิกายน2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่3พฤศจิกายยน2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการแสนสุขปลอดขยะ" เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม ประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเป็นการลดขยะภายในชีวิตประจำวัน วันนี้จึงมีการอบรมเชิงปฏิบัตการเรื่องการเลี้ยง ใส้เดือน จากเศษขยะสด การทำน้ำหมักชีวภาพ(em) และการทำน้ำยาล้างห้องน้ำจากน้ำหมักชีวภาพมะนาว

เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่31ตุลาคม2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยวิโรจน์ ปลุกใจ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการประเมินแผนพัฒนาเทศบาลฯให้สัมฤิทธิ์ผลและเป้นไปตามแผนพัฒนาฯที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้วางไว้อย่างครบถ้วน

เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่28ตุลาคม2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายนรินทร บุญฉ่ำ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"คณะกรรมการพัฒนาครั้งที่6/2559" เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธี โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 และ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุม1ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี และพิธีรับมอบเข็มพร้อมสมุดบันทึกความดีจิตอาสาสภากาชาดไทย" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยมีนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยรับมอบเข็มและสมุดบันทึกความดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"พิธีปิดโครงการหน้าบ้านน่ามอง" เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้รับการสอนภาษาต่างประเทศ ให้กับประชาชน ณ ศาลเจ้า ตลาดหนองมน

เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดสอนภาษา เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดสอนภาษา เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดสอนภาษา เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดสอนภาษา เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดสอนภาษา เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดสอนภาษา เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดสอนภาษา เทศบาลเมืองแสนสุข พิธีปิดสอนภาษา