เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแสนสุข" เมื่อวันที่10 มกราคม2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข ในการประชมุครั้งนี้เพื่อชี้แจงสรุปบัญชีราย-รายจ่ายของชมรม และเพื่อแจ้งกำหนดการชำระเงินสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2560 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในการประชุม และได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ก่อนปิดการประชุมทางเทศบาลฯ ได้มีการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ "การดูแลปากและฟัน" ในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลปากและฟันได้อย่างถูกวิธี โดยทันตแพทย์หญิง พัชรลักษณ์ บุหงามงคล อีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุมหารือโครงการจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาโครงการ การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงรายละเอียดด้านพื้นที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยข้อมูลที่ได้จากการหารือครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อปรับรายละเอียดผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายหาด และการออกแบบภูมิทัศน์ ให้พื้นที่ชายหาดบางแสนให้มีความสวยงามต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดทำแผนแม่บท 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดทำแผนแม่บท 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดทำแผนแม่บท 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดทำแผนแม่บท 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดทำแผนแม่บท 59

p>เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นการคณะกรรมการโครงการการส่งเสริมสุขภาพ บริการการรักษา และการดูแลผู้สูงอายุ ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นำร่องเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ประชุมหารือวางแผนการดำเนินการโครงการ และวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพโครงการอบรมและป้องกันโรคติดต่อ เมื่อวันที่19ธันวาคม2559 เวลา 09.00 น. โดยมีนายณรงค์ชัยคุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ความการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ให้กับเด็นนักเรียนภายในเขตเทศบาล มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกว่า320 คน ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ป้องกันและควบคุมโรค 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ป้องกันและควบคุมโรค 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ป้องกันและควบคุมโรค 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ป้องกันและควบคุมโรค 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ป้องกันและควบคุมโรค 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ป้องกันและควบคุมโรค 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ป้องกันและควบคุมโรค 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ป้องกันและควบคุมโรค 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ป้องกันและควบคุมโรค 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ป้องกันและควบคุมโรค 60

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศงานBangsaen21 เมื่อวันที่17-18 ธันวาคม2559 ณ บริเวณชายหาดบางแสน ครั้งนี้มีการจัดงานถึง2วันโดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า5600คน

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen21 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"สัปดาห์แสนสุขสะอาด" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นผู้นำในการทำความสะอาดบริเวณรอบเขาสามมุข พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชาชน ภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 จุดด้วยกัน คือ จุดที่ 1 กวาดล้างจากหน้าร้านอาหารวังมุข ลงไปทางศาลเจ้าแม่สามมุขไทย ถึงแยกร้านปะการัง จุดที่ 2 กวาดล้างจากหน้าร้านอาหารวังมุขลงไปทางชุมชนเขาสามมุข ผ่านวัดไตรมุขชยาราม ไปจนถึงแยกถนนบางแสน-อ่างศิลา

เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Cleaning week เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Cleaning week เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Cleaning week เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Cleaning week เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Cleaning week เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Cleaning week เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Cleaning week เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Cleaning week เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Cleaning week เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Cleaning week

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการประชารัฐร่วมใจทำดีถวายพ่อหลวง และกิจกรรมแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าเป็นการเก็บ ขยะและล้างถนนบริเวณถนนเลียบชาดหาดบางแสนล่าง ในช่วงเย็นมีกิจกรรแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วงเวียนยินดีต้อนรับ ชายหาดบางแสน โดยประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยพร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงดังกึกก้องไปทั่วหาดบางแสน ซึ่่งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้นำผู้เข้าร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตนจะทำความดีเพื่อพ่อต่อไปทุกๆวัน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่9 เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่9 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่9 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่9 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่9 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่9 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุม"เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน"ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายวรชาติ ศักดิ์วาราสวัสดิ์และนายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับประชาชน ส่งผลให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน 1/59 เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน 1/59 เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน 1/59 เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน 1/59 เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน 1/59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุม"Saensuk Smart City" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยบรูพาร่วมกันหารือ เพื่อเป็นการดำเนินโครงฯระยะที่1 และแนวทางการร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุขและมหาวิทยาลัยบรูพาต่อการดำเนินโครงการฯระยะต่อไป โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่มุ่งเน้นการตรวจตราดูแลคนไข้และการบริการดูแลสุขภาพของคนไข้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพัง โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางด้าน IT เข้าไปช่วยเหลือ

เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Smart City เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Smart City เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Smart City เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Smart City เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Smart City