เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
04b8fdaa2573ab8f6322746e84f9a0f6.jpg
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4 5

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่9 เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่9 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่9 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่9 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่9 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่9 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุม"เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน"ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายวรชาติ ศักดิ์วาราสวัสดิ์และนายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับประชาชน ส่งผลให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน 1/59 เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน 1/59 เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน 1/59 เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน 1/59 เทศบาลเมืองแสนสุข เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน 1/59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุม"Saensuk Smart City" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยบรูพาร่วมกันหารือ เพื่อเป็นการดำเนินโครงฯระยะที่1 และแนวทางการร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุขและมหาวิทยาลัยบรูพาต่อการดำเนินโครงการฯระยะต่อไป โครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่มุ่งเน้นการตรวจตราดูแลคนไข้และการบริการดูแลสุขภาพของคนไข้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพัง โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางด้าน IT เข้าไปช่วยเหลือ

เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Smart City เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Smart City เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Smart City เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Smart City เทศบาลเมืองแสนสุข SaenSuk Smart City

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2559 เวลา 15.30 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่8 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่8 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่8 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่8 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั้งที่8

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่4 2559" เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาหรือสิ่งที่ทางประชาชนต้องการ ในการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี ประจำปี2561-2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมืองครั้งที่4 2559

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยสามัญที่4 ประจำปี2559" เมื่อวันที่7พฤสจิกายน2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่4 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่3พฤศจิกายยน2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการแสนสุขปลอดขยะ" เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม ประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเป็นการลดขยะภายในชีวิตประจำวัน วันนี้จึงมีการอบรมเชิงปฏิบัตการเรื่องการเลี้ยง ใส้เดือน จากเศษขยะสด การทำน้ำหมักชีวภาพ(em) และการทำน้ำยาล้างห้องน้ำจากน้ำหมักชีวภาพมะนาว

เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs เทศบาลเมืองแสนสุข 3rs

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่31ตุลาคม2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยวิโรจน์ ปลุกใจ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการประเมินแผนพัฒนาเทศบาลฯให้สัมฤิทธิ์ผลและเป้นไปตามแผนพัฒนาฯที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้วางไว้อย่างครบถ้วน

เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่28ตุลาคม2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายนรินทร บุญฉ่ำ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ