เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2560 เป็นโครงการฯที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดดรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาสิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ ชมรมอาสาสัตวแพทย์เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อลดปริมาณสัตว์จรจัดภายในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขและบริเวณใก้ลเคียง มีประชากรนำสัตว์มาเข้าร่วมกว่า 300ตัว

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการแข่งขันรายการ TOUR OF BANGSAEN เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2560 นำโดยฯพณฯท่านสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย คุณปลื้มร่วมการปล่อยตัวพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานทางไหลในรายการ TOUR OF BANGSAEN 2016 มีนักแข่งเข้าร่วมกว่า4000คน โดยการแข่งันเป็น2รุ่นดังนี้ รุ่นที่1ระยะทางรวม 151 กิโลเมตร รุ่นที่2 ระยะทางรวม 75 กิโลเมตร ขอขอบคุณภาพจากเพจ TOUR OF BANGSAEN และเพจ ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

เทศบาลเมืองแสนสุข TOUR OF BANGSAEN 59 เทศบาลเมืองแสนสุข TOUR OF BANGSAEN 59 เทศบาลเมืองแสนสุข TOUR OF BANGSAEN 59 เทศบาลเมืองแสนสุข TOUR OF BANGSAEN 59 เทศบาลเมืองแสนสุข TOUR OF BANGSAEN 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายกมล เจนวาณิชยานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข 59 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"พิธีปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์" เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับทีมที่ได้อันดับ1-3 ในแต่ละรุ่นของการแข่งขัน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ" เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่น (The Japan Council of Local Authorities for International Relation (CLAIR)) เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการจะจัดต่อเนื่องตั้งแต่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวเนื่องมาจากการร่วมมือร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุข มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยซากุ และเทศบาลเมืองซากุ ประเทศญี่ปุ่น นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ CLAIR เพื่อสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งระหว่างการจัดโครงการจะมีเจ้าหน้าที่จากCLAIR มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งจะครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560 เมื่อวันที่24มกราคม2556 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสัวสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง ในครั้งนี้มีเรื่องการจัดทำบัญชีรายชื่อชื่อสัดส่วนของประชาคมชุมชนและประชาคมเมือง (กองวิชาการ) เป็นเรื่องแจ้งในที่ประชุมรับทราบ พร้อมเสนอเตรียมจัดตั้งสมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตและผู้ด้อยโอกาส" เมื่อวันที่17 มกราคม2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งทางโครงการฯได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี คุณวรพร ว่องนุกูลสวัสดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิ กฎหมายต่างๆ เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตอาชีพการทำพวงกุญแจจากผ้า เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้พิการเพื่อสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นที่พัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน" เมื่อวันที่16 มกราคม2560 ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการฯพร้อมลงนามความร่วมมือ(MOU)กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ" เพื่อร่วมกันหาแนวทางความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"'งานวันเด็กแห่งชาติ2560" เมื่อวันที่14 มกราคม2560 ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆมากมายโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆบริเวณใก้ลเคียง และพนักงานเทศบาลฯยังขนม อาหารต่างๆมากมาย ซึ่งมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ" เมื่อวันที่10 มกราคม2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวเนื่องมาจากการร่วมมือร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุข มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยซากุ และเทศบาลเมืองซากุ ประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นำร่องเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 59