เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
04b8fdaa2573ab8f6322746e84f9a0f6.jpg
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4 5

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการจัดเวทีเสวนา "รู้เท่าทันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ"เมื่อวันที่4เมษายน2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงาน และประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก จัดเวทีเสวนา "รู้เท่าทันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการตลาดนัด ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

เทศบาลเมืองแสนสุข รู้เท่าทันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข รู้เท่าทันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข รู้เท่าทันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข รู้เท่าทันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข รู้เท่าทันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข รู้เท่าทันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข รู้เท่าทันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข รู้เท่าทันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข รู้เท่าทันพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2560"เมื่อวันที่4เมษายน2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงาน และประชาชนภายในเขตฯ เข้าร่วมการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีหน่วยงานราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ มาร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยทางเทศบาลจะได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" เทศบาลเมืองแสนสุขต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่23มีนาคม2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งได้จัดการอบรมให้สำหรับผู้สูงอายุ ในหัวข้อ "การพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (อ.ศิริลักษณ์ ศัลยกำธร และอ.ศลิษา ศัลยกำธร) มาแนะนำการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแก่ผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่22มีนาคม2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายวนชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน แลผู้นำชุมชนเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำชุมชน 59  

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล" เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานม้าน้ำ หาดวอนภา

เทศบาลเมืองแสนสุข การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล

เทศบาลเมืองแสนสุขเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ดำเนินการหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคุณสุดใจ ผ่องแผ้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ ข้อคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการตลาดหนองมน เพื่อให้สินค้าตลาดหนองมนได้เป็นที่รู้จัก และมีความน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

เทศบาลเมืองแสนสุข หารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน เทศบาลเมืองแสนสุข หารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน เทศบาลเมืองแสนสุข หารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน เทศบาลเมืองแสนสุข หารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน เทศบาลเมืองแสนสุข หารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการแข่งขัน"Bangsaen Grandprix 2016" เมื่อวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณชายหาดบางแสน แหลมแท่น โดยพิธีเปิด นำโดยฯพณฯสนธยา คุณปลิ้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นต้น ในปีนี้เป็นเป็นที่จัดการแข่งขันฉลองครบ 10 ปี และได้รับมาตราฐานสนาม FIA3 มีประชาชนนักท่องเที่ยวผุ้สนใจเข้ารับชมอย่างมากมาย

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2560" เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญแรก 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญแรก 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญแรก 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญแรก 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญแรก 60

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการแข่งขันไตรกีฬา Bangsaen Tri League เมื่อวันที่18-19กุมภาพันธ์2560 เวลา 06.00 น. ณ ชายหาดบางแสน โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างคับคั่ง ขอบคุณพี่น้องชาวบางแสนทุกท่านที่ร่วมต้อนรับและร่วมเชียร์นักกีฬา และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ด้วยนะครับ

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ" เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยใช้วิธีประมูลด้วยวาจา

เทศบาลเมืองแสนสุข Singha Bangsaen powerboat2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Singha Bangsaen powerboat2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Singha Bangsaen powerboat2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Singha Bangsaen powerboat2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Singha Bangsaen powerboat2017