เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

2 กุมภาพันธ์ 55 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข มีการประชุมหารือ แนะแนวทางในการจัดระเบียบภายในสำนักงาน หรือที่เรียกว่า 5ส. เพื่อเสริมสร้างการทำงานที่ดี และเพิ่มการให้บริการมีประสิทธภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ตามนโบายคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมหารือ 5ส. เพื่อเสริมสร้างการทำงานที่ดี และเพิ่มการให้บริการมีประสิทธภาพ

เมื่อวานนีั 30 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ได้ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นเรื่องการตรวจสอบ หารือ ติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตเทศบาลตลอดถึงการเร่งในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ เช่น การติดป้ายบอกทางให้ชัดเจน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การปรับปรุงทัศนียภาพตามแนวชายหาดบางแสนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การสำรวจพื้นที่บริเวณถนนรอบเขาสามมุข เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และการดำเนินการตามนโนบายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดไปดำเนินการ
 นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ได้ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ห้องพัก/ห้องเช่าส้วมสาธารณะและอาคารบริการน้ำจืด รวมทั้งการรักษาความสะอาดห้องสุขาและอาคารบริการน้ำจืด ให้ปลอดภัย เพียงพอ ป้องกันการระบาดของเชื้อโรค มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯเป็นจำนวนมาก


โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข

โครงการอบรมสถานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแสนสุข

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.55 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิษถ์(วิทยาเขตน่าน) เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสราวุฒิ รอดอยู่ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ให้เกียรติเป็นการบรรยายสรุป


เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิษถ์(วิทยาเขตน่าน)

เสาร์ที่ 14 มกราคม 55 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข จัดงานวันเด็กเพื่อให้้น้องๆหนูได้เข้ามา ร่วมกิจกรรม ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 2 ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นจำนวนมาก ภายในงานมี กิจกรรมมากมาย เช่น เกมส์ชิงรางวัล การแสดงบนเวทีจากน้องโรงเรียนในเขตเทศบาล ซุ้มกิจกรรม ให้ความรู้ วุ้มอาหารจำนวนมาก นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ยังได้มีการมอบทุนการ ศึกษาให้เด็กยากจนและเรียนดี จำนวน 100 ทุน


งานวันเด็ก เทศบาลเมืองแสนสุข งานวันเด็ก เทศบาลเมืองแสนสุข งานวันเด็ก เทศบาลเมืองแสนสุข งานวันเด็ก เทศบาลเมืองแสนสุข

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สมาคมสันนิบาตจังหวัดชลบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 โดยการยิงลูกโทษ นำทีมยิงลูกโทษโดยท่านณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และการประกวดมิสสันนิบาต สำหรับปีนี้ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้คว้าแช้มป์ยิงลูกโทษและคว้ารางวัลมิสสันนิบาตมาครอบครอง เป็นปีที่ 2


เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต ประจำปี 2555