เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดบางแสน"เมื่อวันที่21มิถุนายน2560 เวลา 12.300 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ประธานในที่ประชุม สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน พร้อมพูดคุยและแก้ไขปัญหา และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการค้า พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ที่สงสัยถูกพิษแมงกะพรุน โดยคุณจิดาภา จุฑาภูวดล พยาบาลวิชาชีพ และการบรรยาย โดย คุณสุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาพัทยา เกี่ยวกับการให้บริการ (Service Mind) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวฯ นอกจากนี้ยังมีการมอบป้ายตลาดนัดน่าซื้อ และส้วมสาธารณะดีเด่น ประจำปี 2559 ที่ผ่านการประเมินในะดับดีมาก ดี และระดับมาตรฐาน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2560" เมื่อวันที่21มิถุนายน2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 60

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่3/2560 เมื่อวันที่19มิถุนายน2560 ต่อจากการประชุมประชาคมเมือง ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่3 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่3 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่3 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่3 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่3 60

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมประชาคมเมือง"เมื่อวันที่19มิถุนายน2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ประธานในที่ประชุม สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาฯต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมือง60 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมือง60 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมือง60 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมือง60 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมประชาคมเมือง60

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"'งานแถลงข่าว Bangsaen Grand prix2017"เมื่อวันที่15มิถุนายน2560 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ นำโดยฯพณฯท่านสนธนยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าร่วมงานฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grand prix2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grand prix2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grand prix2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grand prix2017

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560" ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดโครงการฯเพื่อเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการได้ยิน ณ อาคารสาธาณสุขชั้ย3 เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560ิ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560ิ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560ิ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560ิ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560ิ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น(หลักสูตรกราป้องกันและระงับอัคคีภัยในสาถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข)"เมื่อวันที่13มิถูนายน2560 เวลา 13.30.00 น. ณ โรงเรียนแสนสุขศึกษา นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ประธานในพิธี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเป้นการเตรียมพร้อมให้กับเด้กๆและประชาชนทั่วไปในกรณืการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นได้

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการสัมนา"โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก" เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการป้องกัน วิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก น้องจะได้ร่วมกิจกรรมในซุ้มต่าง ๆ ที่มาให้ความรู้กับน้องๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี รวมทั้งอสม.อีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560"เมื่อวันที่6มิถุนายน2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย หอมปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และผู้นำชุมชนและประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาศักยภาพด้านแนวคิด ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนได้พัฒนาตนเอง เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้ามแข็งต่อไป โดยมีผศ.ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน ของเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการสัมนา"เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล" เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารสาธารณสุขชั้น3 นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งเทศบาลฯ จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสาธารณภัยจากกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล นอกจากนี้ได้มีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประจำประเทศไทยมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน)

เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล