เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
04b8fdaa2573ab8f6322746e84f9a0f6.jpg
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4 5

13 มิถุนายน 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน


เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุขเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555

11 มิถุนายน 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น(รอบสุดท้าย) ประจำปี 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น(รอบสุดท้าย) ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น(รอบสุดท้าย) ประจำปี 2555

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมผู้ป่วย (สูงอายุ) ลอกตา


เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมผู้ป่วย (สูงอายุ) ลอกตา เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมผู้ป่วย (สูงอายุ) ลอกตา เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมผู้ป่วย (สูงอายุ) ลอกตา เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมผู้ป่วย (สูงอายุ) ลอกตา

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมผู้ป่วย (สูงอายุ) ลอกตา เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมผู้ป่วย (สูงอายุ) ลอกตา เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมผู้ป่วย (สูงอายุ) ลอกตา เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมผู้ป่วย (สูงอายุ) ลอกตา

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมผู้ป่วย (สูงอายุ) ลอกตา เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมผู้ป่วย (สูงอายุ) ลอกตา

17 พฤษภาคม 2555 ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข จัดการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการหาบเร่ และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2555 ซึ่งในการประชมครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มุ่งเน้น ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับขยะบริเวณชายหาดบางแสน และปลูกฝังให้ผู้ประกอบการใช้วัสดุใส่อาหารชนิดย่อยสลายง่าย จากโฟมมาเป็นวัสดุที่ผลิตจากชานอ้อย ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน มาร่วมกันทำให้ชายหาดบางแสน ให้เป็นชายหาดปลอดโฟม


เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เทศบาลเมืองแสนสุข อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

15 พฤษภาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมจัดระเบียบผู้ประกอบการเรือสกู๊ดเตอร์ชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมจัดระเบียบผู้ประกอบการเรือสกู๊ดเตอร์ชายหาดบางแสน

15 พฤษภาคม 2555 ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมจัดระเบียบผู้ประกอบการเรือสกู๊ดเตอร์ชายหาดบางแสน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจากนายวรชาติ ศักดิ์วรา สวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธี


เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2555

11 พฤษภาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลเมืองแสนสุข จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข


เทศบาลเมืองแสนสุข จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

11 พฤษภาคม 2555 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ แพทย์ศาสตร์


เทศบาลเมืองแสนสุข  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์

10 พฤษภาคม 2555 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุม 2 เทศบาลเมืองแสนสุข จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุรี ไซเคิล แบบบูรณาการ ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล ในการหา แนวทาง เพื่อส่งเสริมให้กน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจในการคัดแยกขยะ และจะมุ่งพัฒนาให้มีการใช้วัสดุย่อยสลายง่ายในบางแสน


เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุรี ไซเคิล แบบบูรณาการ

4 พฤษภาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมติดตามผลการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมติดตามผลการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมติดตามผลการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมติดตามผลการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมติดตามผลการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 2555