เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2561 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2561

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2560 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2560รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2560รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2560

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2559 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2559รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2559รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2559

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2558 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2557รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2557รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2558รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2558รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2558รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2558รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2558รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2558รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2558รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2558

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2557 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2556รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2556รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2557รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2557รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2557รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2557รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2557รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2557รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2557รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2557

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2556 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2555 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2555 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2556 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2556 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2556 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2556 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2556 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2556 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2556 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2556

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2555 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2554 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2554 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2555 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2555 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2555 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2555 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2555 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2555 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2555 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2555

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2554 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2553 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2553 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2554 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2554 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2554 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2554 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2554 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2554 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2554 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2554 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2553 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2552 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2552 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2553 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2553 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2553 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2553 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2553 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2553 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2553 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2553 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2552 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2551 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2551 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2552 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2552 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2552 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2552 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2552 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2552 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2552 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2552

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2551 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2550 - กุมภาพันธ์ 2551 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2551 - พฤษภาคม 2551 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2551 - กรกฎาคม 2551 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2551 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2551

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2550 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550