เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข ฉบับที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 แก้ไข ฉบับที่ 1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 แก้ไข ฉบับที่ 2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 แก้ไข ฉบับที่ 3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 แก้ไข ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554 - 2556

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 โครงสร้างเทศบาล ปี 2553 แผนที่เทศบาลแสนสุข ปี 2553

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 โครงสร้างเทศบาล แผนที่เทศบาลปัจจุบัน แผนที่แสดงแนวเขตถนนและเชื่อมถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 - 2554

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552 - 2554 ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552 - 2554 ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2551 - 2553

แผนพัฒนามสามปี พ.ศ. 2551-2553 ส่วนที่ 1 แผนพัฒนามสามปี พ.ศ. 2551-2553 ส่วนที่ 2