เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี  ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ว่าได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561  และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2561

เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561  และประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2561

ทั้งนี้หากชุมชนหรือโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถส่งเอกสารการสมัครและเล่มรายงานพร้อมภาพประกอบผลการดำเนินงานของชุมชน/โรงเรียน ได้ที่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

เอกสารแนบ :
Download this file (a¦âa+Üa+¬a+ía+¦a+äa+úa+èa++a+ía+èa+Öa+¢a+Ña+¡a+öa+éa+óa+¦ a+¢a+¦ 61.pdf)ใบสมัคร[1]4840 kB
Download this file (แผ่นพับชุมชนปลอดขยะแนวตั้ง (1).pdf)แผ่นพับชุมชนปลอดขยะ[1]4006 kB