เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ตามที่จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่สะอาดและถูกสุขภาพอนามัย

รองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

โดยเน้นส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานบริการ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่สะอาดและถูกสุขอนามัย


เทศบาลเมืองแสนสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกท่าน ช่วยกันดูแลทำความสะอาดและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมให้สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

ตลอดจนเอื้อเฟื้อให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางได้ใช้บริการโดยสะดวกและถูกสุขลักษณะ