เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

กรมอนามัยโดยสำนักโภชนาการได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย  เพื่อให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) 20 ปี และตามบูรณาการความร่วมมือ 4  กระทรวง รวมทั้งการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)  เป้าหมาย 2
ทั้งนี้ การสื่อสารสาธารณะเป็นมาตรการหนึ่งในการขับเคลื่อน  ซึ่งสำนักโภชนาการจพชัดทำสื่อในรูปของ Infographic และ Motion graphic  อย่างละ 8 เรื่อง  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและให้มีความรู้ความเข้าใจของเด็กสูงดีสมส่วน โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กอายุ 1 - 5 ปี  และสามารถดาวน์ดหลดไฟล์สื่อ Infographic และ Motion graphic  ได้ที่เว็บไซต์สำนักโภชนาการ  http://nutrition.anamai.moph.go.th  โดยเลือกหัวข้อบริการประชาชน : เอกสารเผยแพร่,Media