เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน มีนโยบายการดำเนินงานเรื่องความโปร่งใสมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และเป็นองค์การที่มีความโปรงใส เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมกับคู่ค้า ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ดังนั้น หากท่านพบเห็นพนักงานและลูกจ้างของการไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ใช้อำนาจหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์หรือทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดแจ้งที่

การบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ โปรดแจ้ง
นายสิทธิพงษ์ บัวกล้า รองผู้จัดการ (เทคนิค) 083-8870045
นายกมล จิระวัชชะนานนท์ รองผู้จัดการ (บริหาร) 081-8613647

หากได้รับการบริการที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียม โปรดแจ้ง
นายณรงค์ ธีระกำจาย ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 086-3957675

กรณีพบเห็นการทุจริต หรือ ถูกเรียกรับผลประโยชน์ โปรดแจ้ง
นายชาติชาย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 086-3200118


เอกสารแนบ :
Download this file (img012.jpg)เอกสาร[1]234 kB