เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ในเดือนตุลาคม 2560 มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง มีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ณ สถานที่ต่างๆ ประกอบด้วยวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช และวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อเป็นการส่งเสริมดูแลความสงบเรียบร้อยให้เกิดบรรยากาศที่ดีของบ้านเมือง จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ ปรับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภั
ยและการระมัดระวังอัคคีภัย

และขอความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ อาทิ ข้าราชการ อาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักและร้านอาหาร ประชาชนทั่วไป รวมถึงเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

ร่วมสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ พร้อมทั้งสามารถแจ้งรายละเอียดสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและระงับยับยั้งให้เหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข สามารถแจ้งมาได้ที่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 038-381061,038-381065 หรือ สายด่วน 199