เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

จัดทำโครงการคัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561" และ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2561" โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรีในงานสัปดาห์สตรีสากล เดือนมีนาคมของทุกปี ดังนี้

1.ผู้หญิงเก่งแห่งปี 2516  จำนวน 9 สาขาอาชีพ  ได้แก่ สาขาเกษตรกร สาขาสิ่งแวดล้อม สาขานักพัฒนา สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ สาขานักการเมืองท้องถิ่น สาขานักบริหาร สาขาสื่อมวลชน สาขาเยาวสตรีและสาขาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

2.องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2561  จำนวน 2 สาขา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่น และ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่น

ท่านใดสนใจสามารถกรอกรายละเอียดตามแบบเสนอชื่อ ส่งโดยตรงไปยัง สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 501/1 ถ.เดชะตุงคะ  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  โทร.(02)929 2087-9 Fax.(02)929 2090  (ภายใน 30 ตุลาคม 2560)

เอกสารแนบ :
Download this file (เสนอชื่อ-ผู้หญิงเก่ง-ปี-2561.pdf)แบบเสนอชื่อ[1]560 kB